Web sitemiz erişilebilir olarak hizmette

Sivil Alan ile derneğimizin iş birliği içerisinde gerçekleştirmiş olduğu Hayata Aktif Katılım projesi kapsamında, derneğimizin web sitesi de erişilebilir bir duruma dönüştürülerek herkese hitap etmeye başlamıştır