"Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması" Projesi

Voice Record

"Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması" Projesi

AB tarafından finanse edilen proje 30 ay süre ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından yürütülecektir. Çalışmanın temel amacı engellilerimizin istihdam edilebilirliklerini artırma ve istihdamın önündeki engellerin tespit edilerek bu engellerin önüne geçmek olan çalışma 18 Mart 2023 itibarı ile başlamıştır.