Ortez-Protez
Ünitesi

Voice Record

Ortez-Protez
Ünitesi

Herhangi bir uzvunu kaybetmiş veya vücudun pozisyonlanması adına destek ürünler kullanmak zorunda kalan engellilerimiz için Türkiye’den Pro- Klinik ile işbirliği içerisinde derneğimiz bünyesinde bulunan Ortez-Protez ünitemizde hastalarımıza ve engellilerimize bu uygulamaları yapmaktayız. Sağlık bakanlığının kişiye özel olarak sağlık kurulu ile maddi anlamda karşıladığı bu hizmetleri ve/veya ürünleri ülkemizde bir tek Kıbrıs Türk ortopedik Özürlüler Derneği üretip tedarik etmektedir.

Voice Record

Ortez Protez Ünitesi

thump_1664355737.jpeg